محصولات » ایده های نو » جعبه بشقاب مینا

جعبه بشقاب مینا

درباره میناکاری

میناکاری برآمده از خاک و آتش. گداخته در کوره های پرآتش و سربلند از آتش بیرون آمده، مثل سیاوش. این، داستان هنر میناکاری است. خاستگاه میناکاری اصفهان است، اگرچه این هنر به خاطر زیبایی ذاتی اش محدود به ایران نمانده و در کشورهای دیگر، مانند ترکیه، ارمنستان، آذربایجان و حتی کشورهای شرق آسیا هم مورد توجه صنعت کاران و هنرمندان قرار گرفته، اما همواره بهترین و ناب ترین محصولات میناکاری شده، تولیدِ هنرمندان ایرانی بوده است.

قدمت هنر میناکاری به پنج هزار سال می رسد. میناکار ها، هنر خود را روی ظروف فلزی مانند روی ، نقره و مس پیاده می کنند.

مواد اولیه

ظروف مسی، نقره، روی، برنج و یا طلا | صمغ مخصوص | رنگ مخصوص | قلمهای رنگ آمیزی| پرگار

انواع طرحها

اسلیمی | ختایی | گل و مرغ

مراحل تولید

ساخت ظروف مختلف مثل کاسه، بشقاب، گلدان و… با فلزهای روی، مس و نقره

رنگ آمیزی ظروف با لعاب سفید و تثبیت آن در دمای ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه

رنگ آمیزی و طراحی نقوش با رنگهای مخصوص

تثبیت مجدد رنگهای نقش پردازی شده روی ظروف در کوره با حرارت بسیار بالا

جعبه بشقاب مینا ۵
جعبه بشقاب مینا ۴
جعبه بشقاب مینا ۳
جعبه بشقاب مینا ۲
جعبه بشقاب مینا ۱