محصولات » طعم جمع(Y-96-008)

شامل کاسه سفالی بزرگ نقاشی شده کار دست تخمه آفتابگردان 8 عدد قیف تخمهخوری سفره مخصوص برای مراسم تخمه خوری 50 در 70 کرافت جعبه مکعب مربع دستهدار
Y-96-008
Y-96-008