محصولات » گنج یلدا (Y-96-006)

شامل 6 کاسه انارخوری سفالی نقاشی شده با دست 6 قاشق انارخوری چوبی 30 کارت بازی طراحی شده برای شب یلدا با نام بازی گنج یلدا بسته بندی مقوایی عمودی