ترمه

بهشتِ بته جقه های تنیده شده در پارچه؛ پارچه ای ظریف و زیبا اما محکم و مقاوم؛ «ترمه ». ترمه به دلیل بافت متراکم، از مقاومتی مطلوب برخوردار است. پایه تولید ترمه، کرک یا پشم است و در آن از ابریشم طبیعی و مصنوعی نیز استفاده می شود. اهل معنا برای طر حهای به کار رفته در این محصول، داستان ها و معانی بسیاری تراشیده اند. مهم ترین نماد ترمه، سروی خمیده است. سروی که آن را نماد آزادگی و افتادگی دانسته اند. این محصول ارزشمند و تاریخی این روزها در دو شهر اصفهان و یزد به تولید می رسد.  

مواد اولیه

  کرک یا پشم، ابریشم طبیعی و مصنوعی  

انواع طرحها

  گل های شاه عباسی  

مراحل تولید:

  تهیه مواد اولیه مصرفی(معمولا پشم و ابریشم) شستن پشم سفید کردن پشم ثابت کردن رنگ رنگرزی به وسیله رنگ های طبیعی و گیاهی   برای مشاهده سایر محصولات صنایع دستی اینجا کلیک کنید.    
ترمه
se.1082.m-2
ترمه
se.1082.m
ترمه
se.1081.m-3
ترمه
se.1081.m-2
ترمه
se.1081.m
ترمه
se.1080.l-4
ترمه
se.1080.l-3
ترمه
se.1080.l-2
ترمه
se.1080.l
ترمه
se.1010.l-2
صنایع دستی
se.1010.l
صنایع دستی
te.1080.m-3
صنایع دستی
te.1080.m-2
صنایع دستی
te.1080.m
ترمه
te.1061.z-4
ترمه
te.1061.z-3
ترمه
te.1061.z-2
ترمه
te.1061.z
ترمه
te.1060.z
صنایع دستی
te.1051.m
صنایع دستی
te.1040.l
صنایع دستی
te.1030.z
صنایع دستی
te.1020.100-6
صنایع دستی
te.1020.100-5
ترمه
te.1020.100-4
ترمه
te.1020.100-3
ترمه
te.1020.100-2
ترمه
te.1020.100
ترمه
te.1011.m
صنایع دستی
te.1010.m-(3)
ترمه
te.1010.m-(2)
ترمه
te.1010.m
ترمه
te.581.m
ترمه
te.295.s
ترمه
te.293.l
ترمه
te.292.m