صهبا (شربتهای ایرانی) محتویات این بسته چهار جام آبگینه رنگی حاوی شهد شربتهای گلمحمدی / سکنجبین/ زعفران/ به لیمو دو لیوان آبگینه تخم شربتی چوب همزن درباره محصول شربتها با رایحه مطبوع و طعم خوبی که دارند، از قدیم یکی از نوشیدنیهای مورد علاقه ایرانیها به شمار میآمدند. در حال حاضر شهدهای شیرین کمتر در داخل خانهها آماده میشوند، اما هنوز هم بسیاری از خانوادهها مشتری پر و پا قرص این نوشیدنیهای طبیعی هستند. شربتها، حالا که بیشتر از سالیان گذشته طرفدار پیدا کرده اند، جایگزین مناسبی برای نوشیدنیهای غیرطبیعی و مضر شدهاند. در این بسته ویژه، چهار نوع شهد شیرین شامل سکنجبین، گل محمدی، به لیمو و زعفران در ظروف زیبای دست ساز، مقداری تخم شربتی و دو عدد لیوان آبگینه با رنگهای سنتی قرار داده شده است.
هدایای تبلیغاتی
صهبا ۶
هدایای تبلیغاتی
صهبا ۵
هدایای تبلیغاتی
صهبا ۴
هدایای تبلیغاتی
صهبا ۳
هدایای تبلیغاتی
صهبا ۲
هدایای تبلیغاتی
صهبا ۱