رو دوزی

رو دوزی از جمله هنرهای اصیل ایرانی است که بانوان هنرمند ایرانی در طول قرن ها در خانه هاشان این هنر را بسط داده اند. رودوزی انواع گوناگونی دارد و متناسب با هر اقلیم، شکل آن متفاوت است. هنر پته دوزی، رشتی دوزی، تکه دوزی و... از جمله شاخه های این هنردستی است. پته دوزی خاص منطقه کرمان است. پارچه زمینه پته، پارچ های ضخیم و پشمی است که عریض نامیده می شود. هنرمندان پته دوز با کمک سوزن، نقوشی ذهنی را که ملهم از پندارها و بینش های شخصی شان است، بر زمینه عریض می نشانند. رشتی دوزی نیز، همانطور که از نامش پیداست، خاص زنان شهر رشت است. در رشتی دوزی زمینه پارچه به وسیله نخ های ابریشمی رنگین تزئین می شود. رشتی دوزی به سه روش ساده، برجسته و معرق دوخته می شود. پرده، فرش، سجاده، کلاه، لباس، رومیزی و روتختی رشت یدوزی می شود. تکه دوزی هم از جمله هنرهایی است که در نقاط مختلف ایران، از جمله سیستان و بلوچستان، زنجان، لرستان، جنوب ایران، یزد و خراسان مورد توجه بانوان قرار گرفته است.  

مواد اولیه

  انواع پارچه، نخ، سوزن و منجوق، سایر مواد کمکی که هر یک از رودوزی ها بر روی پارچه خاص مورد استفاده قرار می گیرد.  

انواع طرحها

  پته دوزی، رشتی دوزی، تکه دوزی، ابریشم دوزی، نقش دوزی، خامه دوزی، شماره دوزی و...  

مراحل کار

  انتخاب زمینه کار از میان پارچه های مختلف. انتخاب طرح و نقش متناسب با جنس، بافت و اندازه زمینه کار. پیاده سازی ساختار کلی طرح بر روی زمینه کار. تزئین زمینه کار با بخیه های گوناگون متناسب با نوع خاص هر رودوزی.
رو دوزی
tk.1084.s
رو دوزی
tk.1083.s
رو دوزی
tk.1080.s
رو دوزی
rb.1080.m
رو دوزی
pa.1089.m
رو دوزی
pa.1090.40
رو دوزی
pa.1088.m
رو دوزی
pa.1087.m
رو دوزی
pa.1086.m
رو دوزی
pa.1085.m
رو دوزی
pa.1084.m
رو دوزی
pa.1083.s
رو دوزی
pa.1081.m
رو دوزی
pa.1080.m
رو دوزی
pa.640.s
رو دوزی
mg.384.l
رو دوزی
mg.381.m
رو دوزی
mg.380.s