محصولات » هنر دست » ملیله کاری » ملیله کاری

ملیله کاری ظرافت آمیخته با ظرافت. جز این، هیچ عنوان دیگری بر مجموعه((سیمین)) نمی توان گذاشت. این مجموعه، شامل محصولاتِ نقره کاری، ملیله کاری شده ای است که به همت هنرمندان زنجانی، اصفهانی و تبریزی تولید شده است. نقره کاری را می شناسید حتما. هنری تاریخی که از دیرباز در تبریز رواج داشته است. هنرمندان نقره کار بدون استفاده از چکش ، به حکاکی و قل مزنی روی نقره می پرداخته اند. ملیله کاری هم شاخه ای است از هنر فلزکاری، که هنرمند ملیله کار در آن، با استفاده از شاخه های مفتولیِ نازک نقره که عیار بالا و ارزشمندی دارند، محصول نقره کاری را با ظرافت می آراسته اند. مجموعه سیمین شامل محصولاتی است که به زحمت تیزبین و پرظرافت ترین هنرمندان ایرانی ساخته شده است. مواد اولیه طلا ، نقره ، مس انواع طر حها بته جقه ،ریزه جقه ،برگ فرنگ، غنچه  ،سه چشمه و...   مراحل تولید: آتش کاری نوار نقره موم اندود کردن نوار نقره نورد نوار ملیله نورد شمس نقره تاب دادن نوار نقره خم کردن و لحیم کردن صفحات ملیله چیدن ریز نقش ها سوهان کاری دیواره بندی و چیدن ریز نقش ها اسیدکاری
صنایع دستی
ml.541.l
صنایع دستی
ml.521.m
صنایع دستی
ml.400.l
صنایع دستی
ml.113.l