محصولات » هنر دست » قلم زنی روی مس » قلم زنی روی مس

قلم زنی قلم زنی روی فلز. نقش آفرینی طرح های ایرانی، بر پهنه فلز سرخ: “مس”. این، هنر قلم زنی روی مس است. هنر قلم زنی بر روی آلیاژهای مس، روی، طلا و برنج خلق می شود. ما هنر قلم زنی روی مس را که برخاسته از هنر دست هنرمندان اصفهانی است، در مجموعه محصولات مان عرضه کرده ایم. قلم زنی روی فلز ریشه های تاریخی عمیقی دارد. این هنر از جمله هنرهای کهن در سرزمین ایران محسوب می شود. ریشه های قلم زنی به دلیل قدمتِ طولانی به طور دقیق روشن نیست. اما کارشناسان تخمین زده اند تاریخ این هنر به پنج تا هفت هزار سال پیش بازمی گردد. هنر قلمزنی روی فلز از آن رو بیشتر مورد توجه هنرمندان است که از دوام و بقای بیشتری نسبت به سایر اشیا برخوردار است. مواد اولیه مس | طلا | برنز انواع طر حها سبک تبریز | سبک اصفهان مراحل تولید: پر کردن ظروف با قیر و گچ رسم نقش انتخاب قلم مناسب ایجاد نقش جدا کردن قیرها پاشیدن گرده زغال پوشاندن با روغن جلای سیاه
صنایع دستی
qz.2010.l
صنایع دستی
qz.2006.l
صنایع دستی
qz.2003.l
صنایع دستی
qz.2002.l
صنایع دستی
qz.2000.l
صنایع دستی
qz.1780.m
صنایع دستی
qz.895.l
صنایع دستی
qz.894.m
صنایع دستی
qz.893.m
صنایع دستی
qz.892.m
صنایع دستی
qz.891.m
صنایع دستی
qz.890.m
صنایع دستی
qz.250.m
صنایع دستی
qz.243.s
صنایع دستی
qz.171.m
صنایع دستی
qz.170.m
صنایع دستی
qz.129.m
صنایع دستی
qz.127.m
صنایع دستی
qz.125.m
صنایع دستی
qz.124.m
صنایع دستی
qz.122.s
صنایع دستی
qz.114.m
صنایع دستی
qz.113.25
صنایع دستی
qz.112.s
صنایع دستی
qz.109.m
صنایع دستی
qz.108.l