چرم از پوست چهارپایان اهلی برای تولید چرم استفاده های بی شماری شده است. از جمله در تولید پوشاک و دیگر، در تزئین اجسام. چرم دوزها از پوست گاو، گوساله، گوسفند و بز برای تولید چرم بهره می برند. اما بهترین چرم، چرم گاو است که نرم تر از چرم گاومیش و ضخیم تر از چرم گوسفند است. چرم دوزی این روزها در کرمانشاه، تبریز، همدان، تهران، اصفهان و مشهد مورد توجه هنرمندان قرار دارد. این هنر تاریخی در تولید محصولات مصرفی، مانند پوشاک و کیف و کفش و همچنین در تولید محصولاتِ تزئینی مانند کوزه های سفالی، جعبه جواهرات، قاب کتا ب های نفیس و... مورد استفاده قرار گرفته است.   مواد اولیه پوست حیوانات اهلی (گاو، گوساله، گوسفند و بز) مراحل کار زدودن عوامل فاسدکننده پوست دباغی کردن با استفاده از نمک و کروم قلیایی خشک کردن و کشیدن پوست رنگرزی، عملیات تکمیلی و تولید چرم نهایی برش دادن دوختن محصولات مختلف
صنایع دستی
ca.2080.s
صنایع دستی
ca.1857.s
صنایع دستی
ca.1855.s
صنایع دستی
ca.1854.15
صنایع دستی
ca.1853.s
صنایع دستی
ca.1852.s
صنایع دستی
ca.1830.s
صنایع دستی
ca.1710.s
صنایع دستی
ca.622.m.z
صنایع دستی
ca.480.z
صنایع دستی
ca.430.m
صنایع دستی
ca.300.m
صنایع دستی
ca.297.m
صنایع دستی
ca.296.m
صنایع دستی
ca.296.15
صنایع دستی
ca.295.15
صنایع دستی
ca.294.15
صنایع دستی
ca.293.s
صنایع دستی
ca.291.s
صنایع دستی
ca.290.15
صنایع دستی
ca.260.s