چرم

از پوست چهارپایان اهلی برای تولید چرم استفاده های بی شماری شده است. از جمله در تولید پوشاک و دیگر، در تزئین اجسام. در این صنعت از پوست گاو، گوساله، گوسفند و بز برای تولید این محصول بهره می برند. اما بهترین چرم، از پوست گاو است که محصول آن نرم تر از گاومیش و ضخیم تر از گوسفند است. چرم دوزی این روزها در کرمانشاه، تبریز، همدان، تهران، اصفهان و مشهد مورد توجه هنرمندان قرار دارد. این هنر تاریخی در تولید محصولات مصرفی، مانند پوشاک و کیف و کفش و همچنین در تولید محصولاتِ تزئینی مانند کوزه های سفالی، جعبه جواهرات، قاب کتاب های نفیس و... مورد استفاده قرار گرفته است.  

مواد اولیه

  پوست حیوانات اهلی (گاو، گوساله، گوسفند و بز)  

مراحل کار

  زدودن عوامل فاسدکننده پوست دباغی کردن با استفاده از نمک و کروم قلیایی خشک کردن و کشیدن پوست رنگرزی، عملیات تکمیلی و تولید چرم نهایی برش دادن دوختن محصولات مختلف.   برای دیدن سایر محصولات صنایع دستی اینجا کلیک کنید.
چرم
ca.2080.s
چرم
ca.1857.s
چرم
ca.1855.s
چرم
ca.1854.15
چرم
ca.1853.s
چرم
ca.1852.s
چرم
ca.1830.s
چرم
ca.1710.s
چرم
ca.622.m.z
چرم
ca.480.z
چرم
ca.430.m
چرم
ca.300.m
چرم
ca.297.m
چرم
ca.296.m
چرم
ca.296.15
چرم
ca.295.15
چرم
ca.294.15
چرم
ca.293.s
چرم
ca.291.s
چرم
ca.290.15
چرم
ca.260.s