نمد هنر نمد، هنری اصیل و تاریخی در سرزمین ماست که ریشه هایی کهن دارد و از ایران، به نقاط مختلف دنیا صادر شده است. نویسندگان کلاسیک در قرن 18 و 19 در داستان هایشان درباره ی نمد سخن گفته اند و آن را به ایران نسبت داده اند. محصول تولید شده در هنر نمد ، غالبا کاربردی مصرفی دارد اما فرآیند تولید نمد آن چنان پیچیده، سخت و البته ظریف است که جز اطلاق عنوان ((هنر)) به آن فرایند، کار دیگری نمی توان کرد. خاستگاه نمد، آبادی های اطراف دریای خزر بوده است؛ اما این هنر امروز با گسترش حوزه تولید، در استان های مازندران، خراسان، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و... هم تولید کنندگانی دارد. با گسترش صنعت، هنر نمد این روزها علاوه بر کارکرد مصرفی، کاربرد تزئینی هم دارد.   مواد اولیه پشم گوسفند   انواع طر حها ترنج قاسم آبادی ،کولی ماهی ،پرک ها ، بته جقه و...   مراحل تولید قرار گرفتن پشم شسته بر روی سطح صاف انداختن طرح اصلی به شکل گرته برداری و پر کردن آن با پشم های رنگی خیس کردن پشم با آب گرم یا آب و صابون مالش و لگدکوب کردن پشم اصلاح و هم سطح کردن نمد آماده شده
صنایع دستی
nm.1852.m
صنایع دستی
nm.1851.m
صنایع دستی
nm.1850.m
صنایع دستی
nm.631.m
صنایع دستی
nm.630.l
صنایع دستی
nm.611
صنایع دستی
nm.591
صنایع دستی
nm.583.m
صنایع دستی
nm.580.l
صنایع دستی
nm.299.s
صنایع دستی
nm.298.m
صنایع دستی
nm.297.m
صنایع دستی
nm.296.s
صنایع دستی
nm.295.m
صنایع دستی
nm.293
صنایع دستی
nm.292.m
صنایع دستی
nm.291.m
صنایع دستی
nm.290.m
صنایع دستی
nm.271.m
صنایع دستی
nm.270.m