مهنا 2 (بسته دمنوش)

محتویات این بسته

شش عدد بقچه حاوی دمنوشهای چای ترش، چای نعناع، برگ سنا، سنبلالطیب، زنجبیل و گلگاوزبان دو عدد استکان کمر باریک نقاشیشده

درباره محصول

دمنوشها، پای ثابت شبنشینیهای مردمان ایران زمین بودند. مردمان نقاط مختلف ایران، با توجه به خصوصیات آب و هوایی و نوع گیاهانی که در مناطق مختلف رشد میکردند، از دمنوشهای مختلف برای پذیرایی استفاده میکردند. این نوشیدنیهایِ گوارا از دَم کردن گل، برگ، ساقه، ریشه، دانه، پوستِ میوه یا اجزای دیگر گیاهان دارویی که قابل حل در آب است، به وجود می آید. مهنا 2 بسته ای است متشکل از شش دمنوش خوش طعم و گوارا و دو استکان و نعلبکی منقش به نقوش ایرانی. دمنوشهای بسته مهنا شامل: برگ سنا، گل گاو زبان، چای نعناع، چای ترش، زنجبیل، سُنبُل الطیب هستند. در این بسته، راهنمایی برای خواص هر یک از این دمنوشها و نحوه استفاده از آنها وجود دارد. برای دیدن سایر محصولات ایده محور اینجا کلیک کنید.
مهنا 2
مهنا ۲(۱)
مهنا 2
مهنا ۲(۲)
مهنا 2
مهنا ۲(۳)
مهنا 2
مهنا ۲(۴)