محصولات » راشین (ویژه شب یلدا)

راشین، هدایای ویژه شب یلدا محتویات بسته راشین ویژه شب یلدا: یک شکلات خوری سفالی )یا یک شکلات خوری مسی( جعبه شکلات حاوی باسلق شب یلدا، مسقطی یا شیرینی انتخابی جعبه مقوایی ضخیم با چاپ داخلی و نگهدارنده وقتی دور هم جمع م یشویم و مهمانی م یگیریم، اولین کار این است که دها نمان را شیرین کنیم. برای شیرین کامی یلدا هم راشین هدی های کامل است. جعبه شکلاتش با شیرینی مورد نظرتان پرمیشود و شکلات خوری سفالی یا مسی آن هم هدی های ارزشمند است. یلدا یکی از کهن ترین جشن های ایرانی است. آیینی قدیمی که به بهانه بلندترین شب سال برگزار میشود و خانواده های ایرانی را در آخرین شب پاییز دورهم جمع میکند. یکی از مهمترین بخش های این آیین کهن، هدیه دادن و هدیه گرفتن است. ایرانیان تلاش م یکنند تا با هدایای مختلف بر شکوه جشن خود بیفزایند و شبی بیاد ماندنی را برای دوستان و اهالی خانواده خود بسازند. مجموعه آرا، به همین مناسبت مجموع های متنوع و متناسب با فرهنگ های مختلف آماده کرده است که در ادامه می توانید آنها را مشاهده فرمایید.
هدایای شب یلدا
راشین ۱
هدایای شب یلدا
راشین ۱
هدایای شب یلدا
راشین ۱