محصولات » هنر دست » خاتم » خاتم کاری

خاتم کاری

«نظم اساطیری هنر ایرانی، در خطوط متوازی و متقارن خاتم کاری ». هنر چشم نواز خاتم که نه تنها یک هنر است، گزارشی است از نظم تاریخی زندگی ایرانی و همنشینی مردمان این سرزمین با طبیعت. هنر خاتم قرائت بخشی از طبیعت است به زبان هنر. خاتم کارها چوب های مورد نیاز خود را از درخت های توسکا، راش، کبوده، گردو، بقم، عناب، نارنج استفاده می کنند. آنها از استخوان شتر و اسب و همچنین عاج فیل در تولید یک اثر خاتم کاری بهره می برند. خاتم کارها اشیا را با ترکیب هندسی چوب های خاتم کاری می آرایند. خاستگاه این هنر تاریخی به اصفهان بازمی گردد. اما هنرمندان اصفهانی و شیرازی این روزها دوشادوش در خاتم کاری فعالند.  

مواد اولیه

  چوب(آبنوس، عناب، شاه چوب و...). فلز (مفتول های طلایی یا نقره ای، مس، برنج،آلومینیوم). استخوان(استخوان شتر یا اسب، عاج فیل، استخوان مصنوعی). چسب(چسب چوب، سریشم)،انواع رنده و ...  

انواع طرحها:

  طرح طاقی هفت شمسه قرمز تخمه دار خورشیدی فیروزه ای خورشیدی قرمز خورشیدی سیمی عالم زر، نیزه ای  

مراحل تولیدی

  برش چوب ها و استخوان ها به اندازه های مشخص سریشم زدن مفتول های فلزی درست کردن شمسه چسباندن چوب در دو طرف مستطیل ها. صیقل قطعات به صورت نوارهای باریک. نقش گره هندسی. برش های منظم و تبدیل به نوارهای خاتم. طراحی طرح مورد نظر و نقاشی. سریشم چهار «پره » و بستن نخ به دور آن. ساخت مستطیل از خاتم های آماده شده.   برای مشاهده سایر صنایع دستی اینجا کلیک کنید.
خاتم کاری
kh.1811.l
خاتم کاری
kh.1804.l
خاتم کاری
kh.1803.s
خاتم کاری
kh.1801.l
خاتم کاری
kh.1800.m
خاتم کاری
kh.1797.s
خاتم کاری
kh.1793.s
خاتم کاری
kh.1790.m
خاتم کاری
kh.1760.m
خاتم کاری
kh.1720.m
خاتم کاری
kh.831.m
خاتم کاری
kh.830.m
خاتم کاری
kh.776.s.z
خاتم کاری
kh.774.m.z
خاتم کاری
kh.773.z
خاتم کاری
kh.770.l.z
خاتم کاری
kh.769.l
خاتم کاری
kh.767.l
خاتم کاری
kh.766.l
خاتم کاری
kh.765.m
خاتم کاری
kh.764.l
خاتم کاری
kh.759.l
خاتم کاری
kh.757.l
خاتم کاری
kh.756.l
خاتم کاری
kh.755.l
خاتم کاری
kh.753.l
خاتم کاری
kh.752.l
خاتم کاری
kh.751.l
خاتم کاری
kh.750.l
خاتم کاری
kh.740.s
خاتم کاری
kh.682.s
خاتم کاری
kh.489.s
خاتم کاری
kh.488.s
خاتم کاری
kh.487.s
خاتم کاری
kh.485.m
خاتم کاری
kh.483.m
خاتم کاری
kh.482.s
خاتم کاری
kh.480.s
خاتم کاری
kh.269.m
خاتم کاری
kh.268.m
خاتم کاری
kh.267.m
خاتم کاری
kh.264.z
خاتم کاری
kh.263.l
خاتم کاری
kh.262.l
خاتم کاری
kh.261.m
خاتم کاری
kh.260.l
خاتم کاری
kh.242.m
خاتم کاری
kh.241.s
خاتم کاری
kh.134.m
خاتم کاری
kh.132.m
خاتم کاری
kh.131.m
خاتم کاری
kh.130.m
خاتم کاری
kh.126.s
خاتم کاری
kh.125.m
خاتم کاری
kh.124.m
خاتم کاری
kh.121.m
خاتم کاری
kh.120.m
خاتم کاری
kh.114.15
خاتم کاری
kh.113.s
خاتم کاری
kh.112.s