محصولات » هنر دست » حصیربافی » حصیر بافی

حصیر بافی

حصیر از پربسامدترین دست بافت های ایرانی در ادبیات، هنر و فرهنگِ تاریخی ماست که حتی ریشه هایش را در شئون و گفتارها و مضامین مذهبی هم می توان یافت. این بافته زیبا برخاسته از الیاف گیاهی است. در طول قر نها، کاربردهای متفاوتی برای مردم در جغرافیای سرزمینی شرق داشته است. سفره، زیرانداز و روانداز، سبد ، کلاه، ظرف و... استفاده از الیاف رنگی مختلف در صنعت حصیربافی آن را تبدیل به یک هنر ممتاز کرده است. هنری که رگه های اصالت خود را در جان و نهاد اجتماع و طبیعت ایرانی بازیافته است. بسیاری از تاریخ شناسان در عرصه صنایع دستی، ریشه های حصیر را به منطقه سیستان نسبت داده اند. اما هیچ کدام از آ نها نتوانسته اند این فرضیه را اثبات کنند. چنانکه حصیربافی در مشرق زمین، نه از اعصار دور، که تا همین امروز هم تولیدکنندگان و مصرف کنندگانی در کشورهای مختلف داشته است.  

مواد اولیه

  حصیر (نی های باتلاقی و ساقه گندم در شمال  نخل های وحشی و ساقه نی های باتلاقی ویژه مناطق گرمسیری در جنوب) داس یا قیچی برای برش درفش برای سوراخ کاری سوزن برای دوخت  

انواع طرح ها

  زیرانداز سفره حصیری انواع سبد انواع ظروف و...  

مراحل تولید

  چیدن برگ ها خیساندن جدا كردن پرهای بر گها از شاخه ها رنگ آمیزی بافتن حصیر مراحل تكمیلی   برای مشاهده سایر محصولات صنایع دستی اینجا کلیک کنید.
حصیر
kp.480.l
حصیر
kp.471.m
حصیر
kp.470.m
حصیر
hs.958.l
حصیر
hs.957.s
حصیر
hs.955.l
حصیر
hs.953.m
حصیر
hs.951.m
حصیر
hs.950.m
حصیر
hs.626.m
حصیر
hs.625.l
حصیر
hs.624.m
حصیر
hs.623.m
حصیر
hs.622.s
حصیر
hs.621.l
حصیر
hs.481.l
حصیر
hs.472.m
حصیر
hs.293.s
حصیر
hs.181.l
حصیر
hs.180.l
حصیر
hs.136.m
حصیر
hs.135.l