ترسل

ترسل بسته ای است متشکل از ابزار مورد استفاده برای اجرای این هنر بصری. این بسته حاوی چند قلم نی قلمدان خاتم، لیقه دان خاتم، لیقه، مرکب و قط زن دست ساز برای تراشیدن نوک قلم نی و یک چراغ گردسوز است. در بسته ترسل لوازم خوش نویسی قرار گرفته شده است. خوش نویسی یا خطاطی به معنی زیبانویسی یا نوشتن همراه با خلق زیبایی است. کسی که این فرایند را انجام می دهد خوش نویس یا خطاط نام دارد. خوش نویسی به عنوان یکی از هنرهای قابل توجه در تمام فرهنگ ها به چشم می خورد اما در ایران توجه خاصی به آن می شود. ایران استادان بزرگ و برجسته‌ای در زمینه خوشنویسی دارد. حبیب‌الله فضائلی یکی از این استادان بزرگ است که بیشتر معروفیت ایشان در زمینه خوشنویسی اسلامی است. استاد امیر خانی، میرزا محمد رضا کلهر از دیگر اساتید بزرگ خوش نویسی در ایران هستند. از سوی دیگر، در این بسته از هنر اصیل ایرانی استفاده شده است. قلمدان و لیقه دانی که در آن قرار دارند هردو خاتم کاری شده هستند. هنر خاتم‌کاری یکی از مهمترین و ظریف ترین صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. همچنین خاتم کاری یکی از هنرهای دستی دقیق و پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت و حوصله زیادی دارد. برای دیدن محصولات بیشتر اینجا کلیک کنید.
هدایای تبلیغاتی
ترسل ۵
هدایای تبلیغاتی
ترسل ۴
هدایای تبلیغاتی
ترسل ۳
هدایای تبلیغاتی
ترسل ۲
هدایای تبلیغاتی
ترسل ۱