محصولات » بسته های ترکیبی » (v179)ترکیب هنر میناکاری به همراه فلش مموری و روان نویس » ترکیب هنر میناکاری به همراه فلش مموری و روان نویس (v179)

ترکیب هنر میناکاری به همراه فلش مموری و روان نویس در این هدیه تیلیغاتی بشقاب مینا، خودکار و فلش کارت قرار داده شده است. بشقاب میناکاری شده بر اصالت این بسته افزوده است. میناکاری به هنر نقاشی روی طلا، مس و نقره گفته می شود که از صنایع دستی اصیل کشورمان است. ميناکاري براي اولين بار در ايران به وجود آمده و بيش از نقاط ديگر تجلي يافته و سابقه ي اين هنر به زمان اشکانيان و ساسانيان مي رسد. خودکارو فلش کارت نیز  دیگر بخش های این جعبه صنایع دستی را تشکیل می دهند. این محصولات کاربردی در کنار هدیه تزئینی میناکاری بسته خاص را به دوستان ارائه می دهد.
هدایای تبلیغاتی
بسته ویژه ۱۷۹