محصولات » بسته های ترکیبی » (v178)هنر قلمکار به همراه مهرچاپی » هنر قلمکار به همراه مهرچاپی (v178)

هنر قلمکار به همراه مهر مخصوص قلمکاری در این جعبه دو محصول سفره  قلمکار و مهرچاپی قرار گرفته است. جلوه این بسته مهر چاپی در کنار سفره قلمکار است که نشان از مراحل ساخت این هنر دارد و آن را در رسته هدایای تبلیغاتی خاص قرار داده است. سفره قلمکار یکی از صنایع دستی اصیل و پرطرفدار ایرانی است که سابقه آن به چندهزار سال پیش می رسد، هنر قلمکاری به هنر نقاشی و چاپ نقوش بر روی پارچه گفته می شود. هنر قلم کاری اکنون یکی از مهمترین بخش های صنایع دستی استان اصفهان را تشکیل می دهد و به دلیل اقبال و خواست عمومی در میان مردم جامعه به این هنر همچنان از محبوبیت خاصی برخوردار است.