محصولات » بسته های ترکیبی » (v163)بسته ترکیبی از دیوان حافظ و خودکار » بسته ترکیبی از دیوان حافظ و خودکار (v163)

بسته ترکیبی از دیوان حافظ و خودکار کتاب گلستان سعدی با چاپ نفیس و روان نویس محتویات درون این جعبه چوبی با دکوپاژ نقاشی سنتی را تشکیل می دهد. این هدیه تبلیغاتی خاص نمایانگر فرهنگ و ادب فارسی است. کتاب گلستان، نوشتهٔ شاعر و نویسنده مشهور ایرانی سعدی شیرازی است. پژوهشگران گلستان را تاثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی می‌دانند.  بیشترِ نوشته‌های کتاب گلستان کوتاه و به شیوهٔ داستان‌ها و پندهای اخلاقی است. گلستان سعدی تاکنون به 5 زبان اصلی و زنده دنیا ترجمه شده است و یکی از مفاخر فرهنگ و ادبیات ایرانی محسوب می شود. در کنار کتاب گلستان سعدی یک عدد روان نویس نیز در این بسته در نظرگرفته شده است.
هدایای تبلیغاتی
بسته ویژه ۱۶۳