محصولات » بسته های ترکیبی » (v158)ترکیبی از سوغات شهرها و هنر سفالگری » ترکیبی از سوغات شهرها و هنر سفالگری (v158)

ترکیبی از سوغات شهرها و هنر سفالگری 4 عدد پیاله سرامیکی، پسته، عناب، خرما و نقل محصولات هدیه تبلیغاتی جذاب این بسته را تشکیل می دهد که به دلیل دربرداشتن مواد خوراکی لذیذ از جذابیت خاصی برخوردار است. کشمش، قطاب، خرما و نقل هریک به تنهایی مواد خوراکی و غذایی مربوط به استان های مختلف کشور هستند. قطاب و نقل از یزد و اصفهان آمده است و خرما و کشمش از شهرهای جنوبی. در این بسته 4 عدد پیاله سرامیکی نیز قرار دارد که می توان این مواد خوراکی را در آنها قرار داد و با آنها از مهمانان پذیرایی کرد.
هدایای تبلیغاتی
بسته ویژه ۱۵۸