محصولات » بسته های ترکیبی » (v149)ترکیبی از هنرهای گلیم و میناکاری روی سفال » ترکیبی از هنرهای گلیم و میناکاری روی سفال (v149)

ترکیبی از هنرهای گلیم و میناکاری روی سفال گلدان مینا روی سفال در کنار گلیم سیرجان، محتویان درون این هدیه تبلیغاتی را تشکیل می دهند که تلفیقی از هنرهای اصفهان و کرمان است. گلدان مینا یکی از صنایع دستی زیبا و متفاوت ایرانی است. میناکاری شامل نقاشی روی سفال، طلا و نقره است و کاربردهای فراوانی دارد، این هنر که در اصفهان رواج دارد دارای پیشینه چندهزار ساله است. گلیم سیرجان نیز یکی از صنایع دستی اصیل ایرانی در شهر کرمان است. گلیم به نوعی فرش بدون پرز گفته می شود که معمولا از پشم حیوانات اهلی بافته میشود. کاربرد اصلی گلیم استفاده از آن به عنوان فرش و زیر انداز است.