محصولات » بسته های ترکیبی » (v145)ترکیبی ازهنرهای میناکاری و قلمکار » ترکیبی ازهنرهای میناکاری و قلمکار (v145)

ترکیبی ازهنرهای میناکاری و قلمکار بشقاب مینا 20 سانتیمتری در کنار سفره قلمکار این هدیه تبلیغاتی هنری اصیل ایرانی را تشکیل می دهد. بشقاب میناکاری شده یکی از صنایع دستی و سوغاتی های پرطرفدار ایرانی می باشد که به دلیل ظرافت و زیبایی که دارد بسیار موردعلاقه است. سفره قلمکاری شده نیز این بسته را کامل کرده است. به هنر چاپ  یا نقشه زدن روی پارچه قلم کاری می گویند که همچنان دریکی دوشهر وروستای ایران از جمله اصفهان رواج دارد. هنر قلم کاری اکنون یکی ازمهمترین بخش های صنایع دستی استان اصفهان را تشکیل می دهد و به دلیل اقبال و خواست عمومی در میان مردم جامعه به این هنر همچنان از محبوبیت خاصی برخوردار است. اما پژوهشگران بر این باور هستند که باید تغییرات خاصی در روند تولید پارچه های قلم کاری شده ایجاد شود.
هدایای تبلیغاتی
بسته ویژه ۱۴۵