محصولات » بسته های ترکیبی » (v134)ترکیبی از هنرهای رودوزی و نگارگری » ترکیبی از هنرهای رودوزی و نگارگری (v134)

ترکیبی از هنرهای رودوزی و نگارگری در این هدیه تبلیغاتی دوعدد استکان و نعلبکی سنتی، زیرلیوانی سوزن دوزی شده به روش ممقان دوزی و دمنوش قرار دارد.این بسته می تواند ترکیبی زیبا برای قرار گرفتن بر روی میز مدیران باشد. دمنوش از نوشیدنی هایی اصیل ایرانی است که در کنار فواید بسیار زیادی که دارد عطر و طعم بسیار خوبی نیز دارد. استکان و نعلبکی سنتی در کنار زیرلیوانی سوزن دوزی شده مجموعه زیبایی از فرهنگ اصیل ایرانی را نشان می دهد. زیرلیوانی ها در این بسته به روش ممقان دوزی، سوزن دوزی شده اند، صنعت دستی ممقان دوزی، یکی از هنرهای اصلی و ارزشمند شهر ممقان واقع در استان آذربایجان شرقی است. مواد اولیه و مورد نیاز این هنر که به صورت سوزن دوزی است را فقط نخ‌ ابریشم رنگین و پارچه‌ ی دبیت و متقال تشکیل ‌می دهند.
هدایای تبلیغاتی
بسته ویژه ۱۳۴