محصولات » بسته های ترکیبی » (v117)ترکیبی از هنرهای قلم زنی و خاتم کاری » ترکیبی از هنرهای قلم زنی و خاتم کاری (v117)

ترکیبی از هنرهای قلم زنی و خاتم کاری در این جعبه، جام نقره قلم زنی شده با دست، هاون میناکاری شده و خاتم صندوقچه ای رونقاشی قرار گرفته اند. این جعبه سه تکه به پیشنهاد بانک کشاورزی و به عنوان هدایای تبلیغاتی ویژه مهمانان خارجی تولید شده است. جام نقره قلم زنی شده با دست یکی از صنایع دستی برجسته ایران زمین است، قلم زنی به هنر تزئین و کندن نقوش بر روی اشیای فلزی به ویژه مس، طلا، نقره، برنج با ایجاد خطوط و نقوش به وسیله قلم و با ضربه چکش گفته می شود. یکی از اصیل ترین مواد خوراکی ایرانی زعفران قائنات است که مرکز تولید بهترین زعفران در کشور است. نحوه تهیه زعفران نیز به این گونه است که باید کوبیده شود، به همین منظور در این بسته شاهد هاون میناکاری شده هستیم. این هاون میناکاری شده نیز از صنایع دستی ایران است. میناکاری هنر نقاشی بر روی طلا، مس و نقره است که سابقه ای حدود پنج هزار سال دارد. خاتم صندوقچه ای رونقاشی نیز این جعبه را تکمیل کرده است که محصول صنایع دستی اصفهان است و نقوش زیبای حک شده بر روی این جعبه زیبایی و جلوه خاصی به آن داده است.
هدایای تبلیغاتی
بسته ویژه ۱۱۷