هنر فیروزه کوبی بشقاب فیروزه کوب و جام فیروزه کوبی دو نمونه از محصولات هنر فاخر فیروزه کوبی است که در این جعبه در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. هنر فیروزه کوبی جلوه ای زیبا به این هدیه تبلیغاتی داده است. نشاندن قطعه‌های کوچک سنگ فیروزه به حالت موزاییکی بر سطح ظرف‌ها، زیورآلات و اشیای تزئینی را هنر فیروزه کوبی می گویند که قدمتی حدودا 60 الی 70 ساله دارد. این هنر زیبا به دو صورت تزئینی و کاربردی استفاده می شود. زادگاه هنر فیروزه کوبی استان خراسان است اما امروزه اساتید برجسته این هنر در اصفهان به ترویج این هنر می پردازند.
هدایای تبلیغاتی
بسته ویژه ۱۰۱