صنایع دستی مردمان ایران زمین | صنایع دستی و بسته بندی | هدایای تبلیغاتی | آراهنر

صنایع دستی ایران، نماد فرهنگ اصیل و تاریخ کهن و هنر بی‌مثال مردم ایران زمین است. محصولاتی که در دوره‌های مختلف تاریخی به دست هنرمندان و به روش‌های ابداعی تولید و نسل به نسل منتقل شده و هنوز هم تزئین‌دهنده خانه‌هاست.

صنایع دستی اگرچه این روزها در معرض سبک زندگی ماشینی کنونی در معرض خطر هستند، اما هنوز با لطف هنرمندان صبور و کارگاه‌های کوچک و گاها خانگی به حیات خود ادامه می‌دهند. آراهنر ارائه دهنده بیش از ۵۰ عنوان محصول در حوزه صنایع دستی است.

گوهرِ پاکیزه و قیمتیِ مردم ایران که نه به وسیله‌ صنعت که به دستِ پرتوان صنعتگران، هنرمندان و بافندگان ایرانی تولید شده است. گوهری پاکیزه که برآمده از رنجِ آدمیزادی است؛ نه محصولِ پیچ و تابِ دستگاه‌های تولیدِ سِری محصول. گوهری که تولیدکنندگانش برای به ثمر رساندنش خونِ دل‌ها می‌خورند. گوهری پاکیزه که محصولِ ملی ایران است یعنی «صنایع دستی»؛ صنعتی که به رغم به یدک کشیدنِ نامِ صنعت، باطنی لطیف و هنری دارد که تنها از دست یک هنرمند چیره دست برمی‌آید.

در جان‌مایه‌ هر محصولِ تولیدی در دایره‌ی صنایع دستی، روح سازنده آن محصول را هم می‌توان دید. خریدار محصولاتِ تعریف‌شده دایره‌ صنایع‌دستی با خریدن هر محصول، بخشی از سرگذشت سازنده‌ آن محصول را از خود می‌کنند و خود نیز، تبدیل به بخشی از داستانِ سرگذشت آن محصول می‌شود. محصولی که ذره ذره‌اش با پوست و جان در ارتباط بوده و روح آدمی در آن دمیده شده؛ برای همین هر صنعتِ دستی که ساخته می‌شود گویی جاندار است و سخن‌ها در درون دارد.

صنایع دستی را اگرچه هیولای سبک زندگی ماشینی می‌بلعد؛ اما هنوز و همچنان به لطف هنرمندانِ صبور ایرانی و در تاریک و روشنای کارگاه‌های کوچک محلی و حتی خانگی، فروغ‌شان روشن است و چراغ‌شان به تاریکی نگرویده است. از این سفره، مردان و زنان بسیاری متنعم می‌شوند و خانواده‌های بسیاری از نقاط مختلف کشور از طریقِ ما، محصولاتِ نفیس صنایع دستی‌شان را می‌فروشند. همین فروش‌ها هم انگیزه‌ای می‌شود تا چرخِ گردون این کارگاه‌های کوچک بگردد و از حرکت بازنیستد که اگر چرخ‌ها از گردش بیافتد آنوقت شاید چراغِ بسیاری از این خانه‌ها هم خاموش شود و تنور بسیاری از خانه‌ها نانی برای گرم شدن نداشته باشند.

هنرِ ایرانی، لایق بودن در خانه‌های ایرانی است. ما در «آرا هنر» میزبان بیش از پنجاه عنوان محصولِ مختلف هستیم که تولیدکنندگان‌اش، آن‌ها را با «دل» و «قلب» خود تولید کرده‌اند. محصولاتی بی‌نظیر که علاوه بر کیفیتِ تولیدی در سطح عالی، دارای یک روح برجسته نیز هستند. روحِ دمیده شده از تولیدکننده‌ آن که در کالبدِ آن محصولِ دستِ هنرمند ایرانی دمیده شده است.