» صنایع دستی

صنایع دستی ایران، نماد فرهنگ اصیل و تاریخ کهن و هنر بی‌مثال مردم ایران زمین است. محصولاتی که در دوره‌های مختلف تاریخی به دست هنرمندان و به روش‌های ابداعی تولید و نسل به نسل منتقل شده و هنوز هم تزئین‌دهنده خانه‌هاست.

صنایع دستی اگرچه این روزها در معرض سبک زندگی ماشینی کنونی در معرض خطر هستند، اما هنوز با لطف هنرمندان صبور و کارگاه‌های کوچک و گاها خانگی به حیات خود ادامه می‌دهند. آراهنر ارائه دهنده بیش از ۵۰ عنوان محصول در حوزه صنایع دستی است.