» بسته بندی

بسته بندی صنایع دستی یکی از مهمترین نقاط ضعف در حوزه صنایع دستی ایران است. هر اندازه صنایع دستی تولید‌شده از سوی هنرمندان زیبا و با کیفیت است، نوع ارائه و بسته بندی آن دچار ضعف و مشکل است. خدمتی که شرکت آرا هنر در حوزه بسته بندی ارائه می‌دهد ترکیب صنایع دستی شهرهای مختلف در بسته بندی ‌های فاخر است.

بدین گونه که هر مجموعه بر اساس نیاز، سلیقه، موقعیت جغرافیایی و میزان هزینه‌ای که برای هر هدیه در نظر دارد، می‌تواند بسته بندی شخصی‌سازی شده‌ای در اختیار داشته باشد.